אודות

סוגיות הקשורות בסובלנות בציבור הדתי לא יורדות מסדר היום. היחס לשונה, הכלת מיעוטים וכבוד לאחר – בין אם מדובר על יחס ללהט"בים, לנשים וללא יהודים הם מהאתגרים העומדים בפני הציבור הדתי והחברה הישראלית בכלל. אנו מאמינים כי על מנת להתמודד עם סוגיית האחר יש צורך לפתח שפה דתית ולעסוק בנושא מנקודת מבט יהודית.

על רקע אמונה זו צמח מיזם "פסח שני", העתיד להתקיים השנה הזו בפעם התשיעית. בתורה, טמאי המת שלא יכלו לאכול מקורבן הפסח בי"ד בניסן נקהלו על משה בזעקת "למה ניגרע?" וביקשו כי ימצא עבורם פתרון אשר יאפשר להם להיות חלק מכלל העם. הקב"ה נענה לבקשתם ומאפשר להם בלבד לחוג את הפסח חודש אחר כך – בי"ד אייר. "פסח שני" כרעיון מציין את האפשרות של ההלכה היהודית להכיל מיעוטים ולמצוא פתרונות ייעודיים עבור האחר שבקרבנו. הוא גם מציין דגם לתהליך שבו ההנהגה הדתית קשובה לקולות השונים העולים מהעם ומספקת להם פתרון בהתאם לצרכיהם השונים.