אלו ואלו – עלון פסח שני

חוברת מאמרים בנושא סובלנות דתית הופצה לבתי הכנסת לקראת פסח שני תשע"ו. בחוברת:

על הסובלנות – הרב ד"ר אריאל פיקאר

למה ניגרע – דינה ברמן ותמר גן-צבי ביק

נתיבותיה שלום – הרב אלקנה שרלו

אפשר אחרת – ד"ר חנה פרידמן

סיפורים אישיים: דרור דורון, נעמה ארנון, מיכה

לקריאה בגרסת PDF

 

אלו ואלו -תמונה