חויות מפסח שני תשע"ב

מזה שלוש שנים שפסח שני מהווה את המתנה שאני נותנת לעצמי באחד מערבי אייר.

מפגש של שיח וקבלה, והכרות עם שלל הדעות המקובלות והשונות.

בשנה שעברה לקחתי צעד אחד קדימה.

יחד עם עוד ארבעה חברים נציגי ועד שב"ל, ארגון חינוכי לקבלה ושונות בבתי ספר ובמוסדות חינוך דתיים, התארגנו לסדנאות עם מנחים עמיתים, מקשת של תפקידי ציבור לשיח על קבלה ושונות.

הפאנלים חולקו לתחומי יעד, וייצגו את הקבוצות הבאות: מחנכים, מטפלים, עובדים עם בני נוער, ואנשי מדיה ותקשורת.

בכל אחד מהסבבים נרשמו סיפורים אישיים ושיח ער בנושאים שעל סדר היום.

ישבתי עם אנשים שרוצים לשמוע. מוכנים להקשיב, רוצים להפתח. חוויה שרק פעמים מעטות אפשר להרגיש אותה.

חבריי מתכוונים להפוך למשתתפים קבועים ביום החשוב הזה.

השתתפותי שלי מובטחת, כמובן, זו השנה הרביעית.:)

ניקול גיל