פסח שני תשע"ה – צבעים שונים בחברה הדתית

פסח שני סופי

קבלת האחר אינה רק הורדת הגדרות וקבלת כל אדם לתוך הקהילה באופן פסיבי. האחר מביא איתו גם אחרות, תפיסות עולם ומסורות ומאתגר אותנו לעצב מחדש את עצמנו: לייצר מקום שבו כולם יכולים להיות שותפים מלאים ופעילים, שבו יכולים להישמע מגוון קולות ומסורות, ושבו כולם באמת מרגישים שייכים.

פסח שני תשע"ו עסק בצבעים שונים בחברה הדתית, ובדגש על מקומם של להט"בים ומזרחים בציונות הדתית. התקיים פאנל בהנחיית דניאל יונס בהשתתפות הרב אילעאי עפרן, עו"ד שגית פרץ דרעי, יהושוע דרורי ופרופ' מיכל מושקט-ברקן שבו עלו שאלות האם החברה הדתית מסוגלת להכיל צבעים שונים, ועד כמה עזים יכולים להיות צבעים אלו.
בהמשך הערב התקיימה הופעה של דוד לביא והוא גם שיתף אותנו בלבטיו, וכן שני להט"בים דתיים המתנדבים בשב"ל שיתפו את הקהל בסיפורם האישי.

ניתן לצפות בתכני הערב –  "אחת דיבר א-לוהים שתים זו שמעתי" – צבעים שונים בחברה הדתית.

DSC_0001 פעילות שב"ל - סיפורם האישי של הומו ולסבית דתיים DSC_0970 פאנל מרכזי